Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6353
Title: Амортизатор
Authors: Борецький, В. Г.
Векерик, В. І.
Витязь, О. Ю.
Issue Date: 2000
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 29863 А Україна, МПК E21B 17/06, F16F 15/12. Амортизатор / Борецький В. Г., Векерик В. І., Витязь О. Ю. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 97094521 ; заявлено 08.09.1997. ; опубл. 15.11.2000, Бюл. № 6. – 3 с. : іл.
Abstract: 1. Амортизатор, який містить корпус, ствол, пружний елемент осьової дії і вузол передачі крутного моменту, що включає ведучу і ведену півмуфти та з'єднувальні вставні шпонки, який відрізняється тим, що ведуча півмуфта вузла передачі крутного моменту виконана у вигляді торсіонної втулки з орієнтованими по гвинтовій лінії прорізами в середній циліндричній частині і радіальними закритими поздовжніми пазами на кінцях, розміщених, як і прорізи, симетрично по круговому периметру втулки, встановленої між корпусом та стволом з кільцевим зазором відносно пружного елементу осьової дії і з'єднаної з ними вставними шпонками з можливістю осьового переміщення ствола відносно торсіонної втулки. 2. Амортизатор по п. 1, який відрізняється тим, що прорізи торсіонної втулки виконані по гвинтовій лінії лівого напрямку з можливістю, в межах пружних деформацій оболонки, змикання стінок прорізної частини при максимальному значенні робочого крутного моменту.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6353
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29863 A.pdf171.75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.