Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6355
Title: Пристрій для без вогневої врізки відводу в діючий трубопровід
Authors: Грудз, В. Я.
Вражук, Л. С.
Мартинюк, О. Т.
Бондарчук, В. М.
Issue Date: 2000
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 33752 А Україна, МПК F16L 41/04. Пристрій для без вогневої врізки відводу в діючий трубопровід / Грудз В. Я., Вражук Л. С., Мартинюк О. Т., Бондарчук В. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 99031774 ; заявлено 30.03.1999. ; опубл. 15.02.2000, Бюл. № 1. – 4 с. : іл.
Abstract: Пристрій для безвогневої врізки відводу в діючий трубопровід, що містить патрубок з фланцем і засувкою, шпиндель з кільцевою фрезою, двигун та центруючий пристрій, який відрізняється тим, що двигун та акумулятор пристрою розміщені в герметичному кожусі на поршні, який виконаний з можливістю переміщення вздовж осі порожнистого, частково заповненого в'язкою рідиною, корпуса циліндра, який у верхній частині оснащений кришкою, краном та отвором з пробкою, яка з'єднана з кожухом за допомогою троса, а у нижній частині - двома кранами, крім того, в боковій поверхні корпуса циліндра виконаний паз з можливістю взаємодії з розміщеним на поршні вимикачем двигуна.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6355
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33752 A.pdf177.27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.