Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6356
Title: Спосіб з’єднання стальної головки з полімерно-композиційним тілом глибинно-насосної штанги
Authors: Копей, В. Б.
Копей, Б. В.
Копей, І. Б.
Issue Date: 2001
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 35751 А Україна, МПК E21B 17/00, F16B 11/00. Спосіб з’єднання стальної головки з полімерно-композиційним тілом глибинно-насосної штанги / Копей В. Б., Копей Б. В., Копей І. Б. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 98042004 ; заявлено 22.04.1998. ; опубл. 16.04.2001, Бюл. № 3. – 3 с. : іл.
Abstract: Спосіб з'єднання стальної головки з полімерно-композиційним тілом глибиннонасосної штанги, який полягає у фіксуванні за допомогою клею кінця полімерно-композиційного тіла штанги в циліндричному гнізді стальної головки, який відрізняється тим, що на кінці полімерно-композиційного тіла і на внутрішній циліндричній поверхні стальної головки виконують асиметричну трикутн у різьбу з великим кроком таким чином, щоб профільна сторона різьби зі сторони дії осьового навантаження була довша за іншу, крім цього, на внутрішній циліндричній поверхні гнізда стальної головки виконують виточку, розміщену біля дна гнізда, дно гнізда зроблено у формі направляючого конуса з кутом конусності 100-120°, а кінець полімерно-композиційного тіла розпушений на довжину виточки і просочений клеєм.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6356
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35751 A.pdf125.18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.