Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6357
Title: Модифікований антифрикційний графіт
Authors: Дрогомирецький, Я. М.
Овецький, С. О.
Плахетко, О. Я.
Мельник, І. С.
Issue Date: 2001
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 35804 А Україна, МПК C10M 103/02, C08G 77/04. Модифікований антифрикційний графіт / Дрогомирецький Я. М., Овецький С. О., Плахетко О. Я., Мельник І. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 98105421 ; заявлено 15.10.1998. ; опубл. 16.04.2001, Бюл. № 3. – 2 с.
Abstract: Модифікований антифрикційний графіт, технологічний процес виготовлення якого полягає в інтенсивному змішуванні товарного графіту марок ГС-1, ГС-3, КЛБ-2 або КЛЗ-1 і модифікатора у співвідношенні інгредієнтів 10:1 (за масою), який відрізняється тим, що як модифікатор, що підвищує антифрикційні властивості графіту, використовують полідиметилсилоксан.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6357
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35804 A.pdf62.24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.