Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6359
Title: Спосіб зварювання через м’який прошарок
Authors: Данилюк, Я. М.
Крижанівський, Є. І.
Issue Date: 2001
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 37965 А Україна, МПК B23K 20/12. Спосіб зварювання через м’який прошарок / Данилюк Я. М., Крижанівський Є. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 2000052663 ; заявлено 11.05.2000. ; опубл. 15.05.2001, Бюл. № 4. – 3 с. : іл.
Abstract: Спосіб зварювання труб через м'який прошарок, який містить відносне переміщення стискуваних осьовим зусиллям заготовок та проковку, який відрізняється тим, що деталі перед зварюванням співвісно центрують одну проти одної з можливістю зустрічного осьового переміщення, жорстко та співвісно з ними закріплюють м'який прошарок, форма торців якого аналогічна формі торців зварюваних деталей і має скіс під кутом 35-40° до перпендикулярної осі площини, після чого в обертовий рух приводять м'який прошарок з одночасовим осьовим зустрічним переміщенням зварюваних деталей без обертання до їх термофрикційної взаємодії з прошарком, проковки та зварювання.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6359
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37965 A.pdf161.47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.