Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6360
Title: Пристрій для визначення температури кристалізації парафіну в нафті
Authors: Середюк, М. Д.
Грудз, В. Я.
Issue Date: 2001
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 38220 А Україна, МПК G01N 11/08. Пристрій для визначення температури кристалізації парафіну в нафті / Середюк М. Д., Грудз В. Я. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 2000063351 ; заявлено 08.06.2000. ; опубл. 15.05.2001, Бюл. № 4. – 4 с. : іл.
Abstract: Пристрій для визначення температури кристалізації парафіну в нафті, що включає порожнисту кільцеву трубу, яка виконана із прозорого матеріалу та з позначками рівня заливу нафти, і яка частково заповнена досліджуваною нафтою та установлена з можливістю обертання навколо горизонтальної осі, крім того пристрій обладнаний засобом відліку рівня нафти у трубі, який відрізняється тим, що при цьому порожниста кільцева труба занурена у теплову ванну із водою, яка виконана із прозорого матеріалу, і яка обладнана підігрівником з регулятором температури та термометром.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6360
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38220 A.pdf186.35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.