Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6361
Title: Мікроелектрод для електрохімічних вимірювань
Authors: Роп'як, Л. Я.
Петрина, Д. Ю.
Шуляр, І. О.
Кустов, В. В.
Гусак, В. М.
Issue Date: 2001
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 39303 А Україна, МПК G01N27/30. Мікроелектрод для електрохімічних вимірювань / Роп'як Л. Я., Петрина Д. Ю., Шуляр І. О., Кустов В. В., Гусак В. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 2000010334 ; заявлено 20.01.2000. ; опубл. 15.06.2001, Бюл. № 5. – 3 с. : іл.
Abstract: Мікроелектрод для електрохімічних вимірювань, що складається з електрода порівняння, з'єднаного з мікрокапіляром, заповненим електролітом, і допоміжного поляризуючого електрода, покритого діелектричною ізоляцією по всій бічній поверхні, приєднаного до стінки мікрокапіляра, який відрізняється тим, що він додатково містить іон-чутливий електрод, покритий діелектричною ізоляцією по всій бічній поверхні, причому допоміжний поляризуючий електрод та іон-чутливий електрод встановлені ексцентрично і діаметрально протилежно в каналі мікрокапіляра і приєднані до його внутрішньої стінки, при цьому відношення зовнішнього діаметра діелектричної ізоляції цих електродів до внутрішнього діаметра каналу мікрокапіляра складає 1:(3-8), а торці допоміжного поляризуючого та іон-чутливого електродів лежать в одній площині з торцем мікрокапіляра.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6361
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39303 A.pdf138.12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.