Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6362
Title: Установка для напилення композиційних покриттів електродуговим методом
Authors: Кустов, В. В.
Роп'як, Л. Я.
Issue Date: 2001
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 40784 А Україна, МПК C23C 4/04, 26/02, 28/00. Установка для напилення композиційних покриттів електродуговим методом / Кустов В. В., Роп'як Л. Я. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 2000010333 ; заявлено 20.01.2000. ; опубл. 15.08.2001, Бюл. № 7. – 3 с. : іл.
Abstract: Установка для напилення композиційних покриттів електродуговим методом, яка містить металізаційний апарат з соплом для подачі розпилюючого газу та механізм подачі двох дротів і систему введення порошкових матеріалів у розпилюючий газ, яка складається з порошкового живильника з дозувальною трубкою, яка відрізняється тим, що вихідний кінець дозувальної трубки розміщений за соплом в напрямку подачі розпилюючого газу на відстані від торця сопла не менше величини зовнішнього діаметра дозувальної трубки, причому дозувальна трубка виконана з косим зрізом вихідного кінця під кутом a до осі сопла, величина якого визначається із співвідошення 0о < a < 90о.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6362
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40784 А.pdf210.53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.