Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6363
Title: Спосіб отримання термоелектричних сплавів телуриду свинцю – телуриду тербію
Authors: Галущак, М. О.
Фреїк, Д. М.
Михайльонка, Р. Я.
Нижникевич, В. В.
Матеїк, Г. Д.
Issue Date: 2001
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 43163 А Україна, МПК C22C 1/00, C22C 5/00, C22C 32/00, C30B 1/00. Спосіб отримання термоелектричних сплавів телуриду свинцю – телуриду тербію / Галущак М. О., Фреїк Д. М., Михайльонка Р. Я., Нижникевич В. В., Матеїк Г. Д. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 2001031837 ; заявлено 20.03.2001. ; опубл. 15.11.2001, Бюл. № 10. – 2 с. : іл.
Abstract: Спосіб отримання термоелектричних сплавів телуриду свинцю - телуриду тербію, який полягає у тому, що вихідну речовину, розташовують у кварцовій вакуумованій ампулі, поміщають у піч, температура якої є вищою від температури плавлення вихідних елементів, ампулу з вихідними елементами витримують при цій температурі, після чого охолоджують до кімнатної температури, який відрізняється тим, що як вихідну речовину використовують елементи тербію (Тb) і телуру (Те) та сплав телуриду свинцю (РbТе), співвідношення яких відповідає твердому розчину РbТе-Тb2Те3, синтез проводять при температурах Т=1270-1470 К, з подальшим гомонізуючим відпалом при температурі 820 К протягом 550 год., внаслідок чого отримують твердий розчин складу (РbТе)0,99(Тb2Те3)0,01 з оптимальними термоелектричними параметрами.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6363
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43163 A.pdf81.74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.