Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6364
Title: Пружний елемент
Authors: Величкович, А. С.
Величкович, С. В.
Шопа, В. М.
Issue Date: 2002
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 46824 С2 Україна, МПК F16F 1/40, 1/37, 1/0. Пружний елемент / Величкович А. С., Величкович С. В., Шопа В. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 98084318 ; заявлено 07.08.1998. ; опубл. 17.06.2002, Бюл. № 6. – 2 с. : іл.
Abstract: Пружний елемент, що включає пакет оболонок і вузол трансформації поздовжніх переміщень в радіальні деформації оболонок у вигляді кулачків, між похилими поверхнями яких розміщений ряд шарів, який відрізняється тим, що вузол трансформації переміщень виконано багатоярусним, причому кожний ярус обладнано двома кулачками з плоскими і похилими поверхнями, при цьому похилі поверхні контактують з кульками, що розміщені в отворах додаткової втулки, яка є спільною для всіх ярусів, а плоскі поверхні кулачків виконані з можливістю взаємодії з упорами додаткової втулки і буртами ствола, які утворені дисками, закріпленими на стволі.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6364
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46824 С2.pdf80.97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.