Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6365
Title: Буровий амортизатор
Authors: Величкович, А. С.
Величкович, С. В.
Шопа, В. М.
Шопа, Т. В.
Issue Date: 2002
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 46825 С2 Україна, МПК Е21В17/07. Буровий амортизатор / Величкович А. С., Величкович С. В., Шопа В. М., Шопа Т. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 98084319 ; заявлено 07.08.1998. ; опубл. 17.06.2002, Бюл. № 6. – 2 с. : іл.
Abstract: Буровий амортизатор, що містить корпус, ствол, вузол передачі крутного моменту і пружний елемент з однієї або декількох частин, несуча ланка якого складається зі зовнішньої і внутрішньої оболонок, встановлених у корпусі і на стволі з можливістю відносного осьового переміщення, а також наповнювач і поршні, який відрізняється тим, що поршні, які контактують з наповнювачем, виконано поперемінно рухомими відносно зовнішньої і внутрішньої оболонок в залежності від напрямку навантаження, а по торцях внутрішніх оболонок, що мають можливість осьового переміщення, встановлено додаткові втулки, що утворюють бурти, які взаємодіють з поршнями.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6365
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46825 С2.pdf87.99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.