Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6367
Title: Штангообертач
Authors: Копей, В. Б.
Копей, Б. В.
Issue Date: 2002
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 49211 А Україна, МПК Е21В 17/02. Штангообертач / Копей В. Б., Копей Б. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 2001075461 ; заявлено 20.07.2001. ; опубл. 16.09.2002, Бюл. № 9. – 3 с. : іл.
Abstract: Штангообертач, який складається з храпового механізму з лапкою, з'єднаною з важелем з можливістю передачі зусилля для повертання від ходу колони штанг через трос, прикріплений до важеля, до верхньої і нижньої частин вишки свердловинної штангової насосної установки, який відрізняється тим, що храповий механізм додатково містить лапку, з'єднану з важелем, і розташовану симетрично до першої відносно осі храпового колеса, при цьому колесо установлено з можливістю безперервного обертання.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6367
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
49211 A.pdf80.86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.