Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6368
Title: Протектор для насосних штанг
Authors: Копей, В. Б.
Стеліга, І. І.
Копей, Б. В.
Issue Date: 2002
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 49212 А Україна, МПК Е21В 17/10.Протектор для насосних штанг / Копей В. Б., Стеліга І. І., Копей Б. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 2001075463 ; заявлено 31.07.2001. ; опубл. 16.09.2002, Бюл. № 9. – 2 с. : іл.
Abstract: Протектор для насосних штанг, що містить тіла кочення, розміщені в його корпусі, який відрізняється тим, що складається з планок, закріплених на квадратній частині головки штанги за допомогою запресованих в них валиків з роликами, з можливістю їх вільного обертання.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6368
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
49212 A.pdf75.75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.