Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6370
Title: З’єднання головки насосної штанги з склопластиковим тілом
Authors: Копей, В. Б.
Стеліга, І. І.
Копей, Б. В.
Петрина, Ю. Д.
Issue Date: 2002
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 50093 А Україна, МПК Е21В 17/02. З’єднання головки насосної штанги з склопластиковим тілом / Копей В. Б., Стеліга І. І., Копей Б. В., Петрина Ю. Д. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 2001075460 ; заявлено 31.07.2001. ; опубл. 15.10.2002, Бюл. № 10. – 2 с. : іл.
Abstract: З'єднання головки насосної штанги з склопластиковим тілом, що включає склопластикове тіло, кінець якого зафіксований в стальній головці за допомогою клею і конусних поверхонь, яке відрізняється тим, що кінець склопластикового тіла зафіксований розтисненням в стальній головці конічним кінцем гвинта, який вгвинчений в гайку, запресовану в корпусі головки, у напрямку конусних виточок в отворі головки за допомогою попередньо позбавлених зв'язуючого і просочених клеєм волокон композиційного тіла.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6370
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
50093 A.pdf75.91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.