Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6371
Title: З’єднання стальної головки з полімерно-композиційним тілом насосної штанги
Authors: Крижанівський, Є. І.
Копей, Б. В.
Стеліга, І. І.
Копей, В. Б.
Issue Date: 2002
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 50094 А Україна, МПК Е21В 17/02. З’єднання стальної головки з полімерно-композиційним тілом насосної штанги / Крижанівський Є. І., Копей Б. В., Стеліга І. І., Копей В. Б. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 2001075462 ; заявлено 31.07.2001. ; опубл. 15.10.2002, Бюл. № 10. – 2 с. : іл.
Abstract: З'єднання стальної головки з полімернокомпозиційним тілом насосної штанги, що містить полімерно-композиційне тіло насосної штанги, кінець якого зафіксований за допомогою різі в циліндричному гнізді стальної головки, яке відрізняється тим, що в стальній головці і на полімерно-композиційному тілі насосної штанги виконана несиметрична різева поверхня круглого профілю для встановлення стального витка, який виконує роль з'єднувального елемента між стальною головкою і полімерно-композиційним тілом насосної штанги, при цьому на кінцях циліндричного гнізда головки і тіла штанги виконана конічна поверхня <1 16.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6371
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
50094 A.pdf85.45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.