Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6372
Title: Пристрій для похилоспрямованого буріння свердловин
Authors: Крижанівський, Є. І.
Воєвідко, І. В.
Чудик, І. І.
Issue Date: 2002
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 50913 А Україна, МПК Е21В 4/02. Пристрій для похилоспрямованого буріння свердловин / Крижанівський Є. І., Воєвідко І. В., Чудик І. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 2001021348 ; заявлено 27.02.2001. ; опубл. 15.11.2002, Бюл. № 11. – 3 с. : іл.
Abstract: Пристрій для похилоспрямованого буріння свердловин, що містить корпус з радіальною опорою та опорно-центруючі елементи-лопаті, який відрізняється тим, що підпружинені лопаті розташовано у фігурних пазах корпуса з можливістю повздовжнього переміщення під кутом до осі пристрою, причому в пазах і лопатях виконано попарно циліндричні отвори одного діаметра, осі яких знаходяться в повздовжньому перерізі пристрою і перетинаються на контакті двох деталей, а в кожній парі отворів розміщено кулі, до того ж глибина виконаних в пазах і лопатях отворів відповідно менша і більша за діаметри куль, крім цього в верхній частині лопатей з допомогою різьбових з'єднань встановлено регулюючі гвинти.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6372
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
50913 A.pdf134.26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.