Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6374
Title: Опорно-центруючий пристрій
Authors: Крижанівський, Є. І.
Воєвідко, І. В.
Шандровський, Т. Р.
Чудик, І. І.
Issue Date: 2002
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 50920 А Україна, МПК Е21В 10/26. Опорно-центруючий пристрій / Крижанівський Є. І., Воєвідко І. В., Шандровський Т. Р., Чудик І. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 2001053042 ; заявлено 04.05.2001. ; опубл. 15.11.2002, Бюл. № 11. – 3 с. : іл.
Abstract: Опорпо-центруючий пристрій, що містить цангу і муфту з лопатями, який відрізняється тим, що додатково містить кульовий корпус і встановлений в муфті з допомогою різьбового з'єднання фіксатор, причому на муфті та фіксаторі виконано кульові контактні поверхні для можливості взаємодії з відповідною поверхнею корпуса, а в кульовій частині корпуса виконано поздовжні пази, в яких розташовано закріплені в муфті циліндричні вставки, крім цього, на периферійних ділянках корпуса в проточках розміщено кільцеві синусоїдальні пружини в контакті з внутрішніми поверхнями муфти і фіксатора.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6374
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
50920 A.pdf124.72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.