Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6376
Title: Бурове шарошкове долото
Authors: Марик, В. Б.
Драганчук, О. Т.
Хандога, Ю. В.
Issue Date: 2003
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 53296 А Україна, МПК Е21В 10/22. Бурове шарошкове долото / Марик В. Б., Драганчук О. Т., Хандога Ю. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 2002043310 ; заявлено 22.04.2002. ; опубл. 15.01.2003, Бюл. № 1. – 2 с. : іл.
Abstract: Бурове шарошкове долото, яке містить шарошки, встановлені на цапфах лап за допомогою замкового кулькового підшипника і двох роликових конічних підшипників, яке відрізняється тим, що кожна секція долота додатково включає стандартний упорний кульковий підшипник із сепаратором, а тіла кочення всіх підшипників секції розміщені на одній спільній осі, причому твірні конічних роликів роликових підшипників є паралельними між собою.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6376
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
53296 A.pdf103.88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.