Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6377
Title: Бурове тришарошкове долото
Authors: Марик, В. Б.
Драганчук, О. Т.
Issue Date: 2002
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 53297 А Україна, МПК Е21В 10/18. Бурове тришарошкове долото / Марик В. Б., Драганчук О. Т. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 2002043311 ; заявлено 22.04.2002. ; опубл. 15.01.2003, Бюл. № 1. – 3 с. : іл.
Abstract: Бурове тришарошкове долото, що складається із встановлених на опорах шарошок, центральної циліндрично-конічної втулки з двома рівними за площами радіальними каналами, виконаними на її конусній частині під кутом 120° між собою і направленими в два міжшарошкові проміжки долота, бокової гідромоніторної насадки, встановленої в третьому міжшарошковому проміжку навпроти першої шарошки, яке відрізняється тим, що додатково включає дві бокові ежекційні насадки, а радіальні канали центральної втулки направлені в міжшарошкові проміжки з боковими ежекційними насадками і виконані із розширенням від центру до периферії, причому сумарні площі вихідних перерізів центральної втулки і бокової гідромоніторної насадки, що спрямовані вниз до вибою, та сумарна площа бокових ежекційних насадок, що спрямовані протилежно вверх, зв'язані між собою співвідношенням.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6377
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
53297 A.pdf125.82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.