Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6378
Title: Спосіб визначення овальності труб
Authors: Карпаш, О. М.
Криничний, П. Я.
Козоріз, А. В.
Issue Date: 2003
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 53470 А Україна, МПК G01B 17/02. Спосіб визначення овальності труб / Карпаш О. М., Криничний П. Я., Козоріз А. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 2002064773 ; заявлено 11.08.2002. ; опубл. 15.01.2003, Бюл. № 1. – 4 с. : іл.
Abstract: Спосіб визначення овальності труб, що включає апроксимацію контуру за рівнянням еліпса, який відрізняється тим, що додатково застосовується акустичний безконтактний лунометод, завдяки якому визначають координати п'яти точок зовнішнього діаметру контрольованої труби, за значеннями яких визначають параметри апроксимуючого еліпса.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6378
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
53470 A.pdf137.74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.