Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6381
Title: Пневматичний підсилювальний пристрій
Authors: Маслов, І. В.
Заміховський, Л. М.
Issue Date: 2003
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 55897 А Україна, МПК F15C 1/08. Пневматичний підсилювальний пристрій / Маслов І. В., Заміховський Л. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 2002075928 ; заявлено 17.07.2002. ; опубл. 15.04.2003, Бюл. № 4. – 3 с. : іл.
Abstract: Пневматичний підсилювальний пристрій, що містить підсилювач, два елементи порівняння і дросельний подільник тиску вихідного сигналу пристрою, вхід якого з єднаний з першим входом другого елементу порівняння, виходи якого підключені до управляючих входів першого елементу порівняння, а другий вхід другого елементу порівняння з'єднаний через дросельний подільник з виходом пристрою, який відрізняється тим, що підсилювач своїм входом з'єднаний з входом пристрою, а виходом - з входом першого елементу порівняння, вихід якого є виходом пневматичного підсилювального пристрою.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6381
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
55897 A.pdf112.02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.