Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6406
Title: Запобіжний пристрій для колони склопластикових насосних штанг
Authors: Копей, В. Б.
Стеліга, І. І.
Issue Date: 2003
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 57203 А Україна, МПК Е21В 17/04. Запобіжний пристрій для колони склопластикових насосних штанг / Копей В. Б., Стеліга І. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 2001128397 ; заявлено 06.12.2001. ; опубл. 16.06.2003, Бюл. № 6. – 2 с. : іл.
Abstract: Запобіжний пристрій для колони склопластикових насосних штанг, що містить запобіжну шпильку з різьбою на обох кінцях і шийкою посередині, яка вгвинчена в дві муфти, який відрізняється тим, що додатково містить дві осі з упором на одному кінці, які другим кінцем нерухомо закріплені за допомогою розрізних кілець на шайбі, розміщеною між запобіжною шпилькою і першою муфтою, і тарілчасту пружину, розміщену на штанзі між другою муфтою і упором осей.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6406
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
57203 A.pdf77.61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.