Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6407
Title: Свердловинна штангова насосна установка
Authors: Копей, Б. В.
Лях, М. М.
Стеліга, І. І.
Копей, В. Б.
Issue Date: 2003
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 57946 А Україна, МПК Е21В 43/00. Свердловинна штангова насосна установка / Копей Б. В., Лях М. М., Стеліга І. І., Копей В. Б. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 2001128398 ; заявлено 06.12.2001. ; опубл. 15.07.2003, Бюл. № 7. – 2 с. : іл.
Abstract: 1 Свердловинна штангова насосна установка, що містить механічний привід свердловинного штангового насоса, насосно-компресорні труби, насос, колону насосних штанг, полірований шток з гирловим сальником, яка відрізняється тим, що механізм приводу виконаний у вигляді зубчастої замкнутої рейки з привідною циліндричною шестірнею і оснащений пристроєм направлення руху рейки. 2 Свердловинна насосна установка по п1, яка відрізняється тим, що механізм приводу з протилежних сторін оснащений двома канатами з підвісками гирлового штоку, зрівноважувальними вантажами і двома опорними роликами.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6407
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
57946 A.pdf99.34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.