Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6408
Title: Адаптивний привід бурового верстата
Authors: Воробйов, М. С.
Крижанівський, Є. І.
Issue Date: 2003
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 58736 А Україна, МПК Е21В 3/02. Адаптивний привід бурового верстата / Воробйов М. С., Крижанівський Є. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 2002097396 ; заявлено 12.09.2002. ; опубл. 15.08.2003, Бюл. № 8. – 3 с. : іл.
Abstract: Адаптивний привід бурового верстата, що містить двигун, дводиференціальний механізм адаптації виконавчих органів пристроїв подачі і розрізу та регульований гальмівний задавальний механізм, який відрізняється тим, що додатково введені компаундно інші двигуни, об'ємна пдропередача, насосна частина якої виконана автономно для кожного двигуна, а гідромотор виконаний роторним, з'єднаним з водилом першого диференціала, бурові насоси, які зв'язані як і різальний орган з одним із сонячних коліс першого диференціала, цифровий перетворювач та мікропроцесор, які входять в задавальний механізм, а пристрій подачі виконаний у вигляді талевої системи та бурової лебідки, яка приєднана до водила другого диференціала.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6408
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
58736 A.pdf124.75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.