Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6409
Title: Муфтове різьбове з’єднання насосних штанг
Authors: Копей, В. Б.
Петрина, Ю. Д.
Стеліга, І. І.
Issue Date: 2003
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 58828 А Україна, МПК Е21В 17/04. Муфтове різьбове з’єднання насосних штанг / Копей В. Б., Петрина Ю. Д., Стеліга І. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 2002118793 ; заявлено 06.11.2002. ; опубл. 15.08.2003, Бюл. № 8. – 2 с. : іл.
Abstract: 1 Муфтове різьбове з'єднання насосних штанг, яке складається з з'єднуваних штанг і муфти, яке відрізняється тим, що муфта додатково має конусні виточки і опорні торці над першими витками різьби і шайб між опорними торцями муфти і штанги, причому шайби виконані з повздовжніми пазами на їх зовнішній поверхні і їх зовнішній діаметр більший зовнішнього діаметра муфти. 2 Муфтове різьбове з'єднання насосних штанг за п 1, яке відрізняється тим, що шайби виконані з твердого і зносостійкого матеріалу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6409
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
58828 A.pdf89.05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.