Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6410
Title: Спосіб підвищення ресурсу, міцності і довговічності трубопроводу
Authors: Копей, Б. В.
Максимук, О. В.
Щербина, Н. М.
Копей, В. Б.
Стеліга, І. І.
Issue Date: 2003
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 60506 А Україна, МПК F16L 57/00, 58/02. Спосіб підвищення ресурсу, міцності і довговічності трубопроводу / Копей Б. В., Максимук О. В., Щербина Н. М., Копей В. Б., Стеліга І. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 2002118792 ; заявлено 06.11.2002. ; опубл. 15.08.2003, Бюл. № 8. – 2 с. : іл.
Abstract: 1 Спосіб підвищення ресурсу, міцності і довговічності трубопроводу шляхом нанесення бандажу на трубу, який намотують з зусиллям на трубу діючого трубопроводу, який відрізняється тим, що створюють тиск бандажу на трубу, що дорівнює нулю на крайніх його ділянках, і поступово його збільшують до середини бандажу. 2 Спосіб за п 1, який відрізняється тим, що бандаж може бути виконаний у вигляді будь-якої ізоляційної стрічки або композиційного матеріалу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6410
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
60506 A.pdf93.93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.