Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6411
Title: Електродинамічний здвоєний низькочастотний випромінювач звуку
Authors: Ващишак, С. П.
Чеховський, С. А.
Піндус, Н. М.
Issue Date: 2004
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 71161 А Україна, МПК H04R 7/00, H04 R9/06. Електродинамічний здвоєний низькочастотний випромінювач звуку / Ващишак С. П., Чеховський С. А., Піндус Н. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 20031110061 ; заявлено 07.11.2003. ; опубл. 15.11.2004, Бюл. № 11. – 3 с. : іл.
Abstract: Електродинамічний здвоєний низькочастотний випромінювач звуку, який складається з закріплених на шасі двох електромеханічних перетворювачів, до складу якого входять дві магнітні системи, звукові котушки і шайби центруючі, два дифузори грибоподібної форми з встановленими на них захисними ковпачками, які разом з дифузорами утворюють випромінюючі поверхні у вигляді півсфер, який відрізняється тим, що він додатково містить систему вимірювань температури звукової котушки, вібрації корпусу і звукового тиску, в яку входять вимірювачі вібрації і вихідного звукового тиску, розміщені на шасі випромінювача, плівковий давач температури, розміщений на каркасі.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6411
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
71161 A.pdf99.13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.