Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6412
Title: Спосіб експрес-перевірки витратомірів лічильників газу
Authors: Карпаш, О. М.
Карпаш, М. О.
Петришин, І. С.
Райтер, П. М.
Гончарук, М. І.
Issue Date: 2004
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 71483 А Україна, МПК G01F 13/00. Спосіб експрес-перевірки витратомірів лічильників газу / Карпаш О. М., Карпаш М. О., Петришин І. С., Райтер П. М., Гончарук М. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 20031213263 ; заявлено 31.12.2003. ; опубл. 15.11.2004, Бюл. № 11. – 3 с.
Abstract: Спосіб експрес-перевірки витратомірів і лічильників газу, який передбачає заповнення мірної ємності водою, контроль нижньої і верхньої межі рівня води в мірній ємності, за різницею яких приймають зразкову міру газу, вимірювання тиску і температури, який відрізняється тим, що по експлуатаційному трубопроводу в систему вимірювання витрати і кількості газу подають через досліджуваний лічильник контрольну порцію газу, який поступово заповнює мірну ємність у міру відкачування з неї води, що до цього була подана з напірної ємності, до тих пір, поки рівень води в мірній ємності не досягне нижньої межі, яку контролюють за допомогою ультразвукового рівнеміра, після чого перекривають подачу газу через лічильник і за певним алгоритмом здійснюють обчислення об'ємної витрати газу, що пройшов через лічильник за визначений час, при цьому забезпечують стабільність термодинамічних параметрів контрольованого об'єму газу в процесі вимірювань.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6412
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
71483 A.pdf82.34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.