Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6413
Title: Пристрій оперативного експрес-контролю лічильників природного газу
Authors: Карпаш, О. М.
Карпаш, М. О.
Петришин, І. С.
Райтер, П. М.
Гончарук, М. І.
Issue Date: 2004
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 71492 А Україна, МПК G01F 25/00. Пристрій оперативного експрес-контролю лічильників природного газу / Карпаш О. М., Карпаш М. О., Петришин І. С., Райтер П. М., Гончарук М. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 20031213285 ; заявлено 31.12.2003. ; опубл. 15.11.2004, Бюл. № 11. – 3 с. : іл.
Abstract: Пристрій оперативного експрес-контролю лічильників природного газу, що містить ємність (резервуар), випробувальну ділянку, вимірювачі тиску і температури, мікропроцесорний блок (обчислювач), який відрізняється тим, що додатково містить другу ємність, причому одна ємність розрахована на низький тиск (ЄНТ), друга - на високий (ЄВТ), чотири електромагнітні клапани (ЕМК), з'єднані із мікропроцесорним блоком, компресорвакуумметр, на вході і виході якого встановлені давачі тиску, при цьому вхід ЄНТ з'єднаний із першим ЕМК, вхід якого з'єднаний із виходом досліджуваного лічильника, вихід ЄНТ з'єднаний із другим ЕМК, вхід якого з'єднаний із компресоромвакууметром, що своїм виходом через третій ЕМК з'єднаний із входом ЄВТ, на виході якої встановлений четвертий ЕМК, що своїм вихідним патрубком з'єднаний із другим приладом-споживачем газової енергії, до того ж давачі тиску і температури, встановлені на початку випробовуваної ділянки, а також в ємностях ЄВТ та ЄНТ, з'єднані із мікропроцесорним блоком.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6413
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
71492 A.pdf104.26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.