Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6414
Title: Комбіноване тришарошкове долото
Authors: Воробйов, М. С.
Векерик, В. І.
Мамченко, Д. О.
Issue Date: 2004
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 71518 А Україна, МПК E21B 10/00. Комбіноване тришарошкове долото / Воробйов М. С., Векерик В. І., Мамченко Д. О. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 20031213365 ; заявлено 31.12.2003. ; опубл. 15.11.2004, Бюл. № 11. – 4 с. : іл
Abstract: Комбіноване тришарошкове долото, що містить корпус, три шарошки, одна з яких дискова, яке відрізняється тим, що в корпус долота додатково введено зубчасте колесо, вільно встановлене співвісно осі обертання з можливістю взаємодії гіперболоїдальним зачепленням із зубцями шарошок, шарошки розміщені з одностороннім ексцентриситетом співвісно корпусу, на двох шарошках виконані клинові вінці гвинтової форми, на одній правого напрямку гвинтових твірних, а на другій - лівого напрямку, крок гвинтового вінця однієї шарошки зміщений відносно кроку гвинтового вінця другої шарошки наполовину, а крок вінців дискової шарошки складає чверть кроку гвинтових вінців, при цьому вершини різальних кромок вінців у межах 0,5-3мм збільшені в напрямку до осі корпусу, на периферійних торцях шарошок нарізані гіперболоїдальні зубці, а кут при вершині конуса усіх шарошок вибраний з умови формування нецілочисельного значення передавального відношення від шарошки до корпуса долота.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6414
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
71518 A.pdf110.94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.