Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6415
Title: Спосіб переробки відходів, одержаних при переробці полімінеральних калійних руд
Authors: Кнігініцька, Л. П.
Семчук, Я. М.
Малишевська, О. С.
Issue Date: 2006
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 75177 С2 Україна, МПК C01D 3/00. Спосіб переробки відходів, одержаних при переробці полі мінеральних калійних руд / Кнігініцька Л. П., Семчук Я. М., Малишевська О. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 2004020985 ; заявлено 11.02.2004. ; опубл. 15.03.2006, Бюл. № 3. – 4 с. : іл.
Abstract: 1. Спосіб переробки відходів, одержаних при переробці полімінеральних калійних руд, який полягає в тому, що із нерозчинених відходів розчином вимивають хлорид натрію, вилучають механічні домішки і одержаний розчин направляють на чотириступеневу прямоточну вакуумно-випарну установку, де проходить випарювання розчину згідно з певними температурними режимами на кожному ступені, після чого сольову пульпу направляють на фільтрацію, який відрізняється тим, що хлорид натрію із нерозчинених відходів вимивають розсолами із хвостосховищ в присутності коагулянта, наприклад гідролізованого аміачного поліакриламіду, відстоюють і декантують, після чого освітлений розчин направляють на чотириступеневу прямоточну вакуумно-випарну установку, де здійснюють випарювання при температурі розчину на першому ступені 115-140°С, на другому ступені 95-110°С, на третьому ступені 75-80°С, на четвертому ступені 47-55°С, причому після третього ступеня, при досягненні концентрації іонів магнію 3,0-3,8 %, відділяють сіль у вигляді осаду, який репульпують вихідним донасиченим по галіту розчином у співвідношенні 1:1 протягом біля 5 хв., після цього продуктивну сіль відділяють від розчину і промивають водою, фільтрат і промивну воду, після відділення, подають разом із вихідним розчином на випарювання, а розчин з третього ступеня із концентрацією магнію 3,0-3,8%, який одержали після відділення продуктивної солі, надходить на випарювання на четвертий ступінь, де продовжують випарювання маточного розчину до кінцевої концентрації іонів магнію 4,0-4,5 %, одержану суспензію забрудненої солі, після четвертого ступеня, розділяють на розчин і згущену забруднену суспензію солі, які повертають на другий ступінь випарювання, в якому викристалізовані раніше домішки розчиняються, а кристали чистої кухонної солі виводять з потоком на третій ступінь, після якого одержують продуктивну кухонну сіль вищого ґатунку. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для донасичення використовують розсіл без попереднього підігрівання, при співвідношенні вихідного розчину і галітового залишку 3:1, при тривалості процесу біля 10 хв.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6415
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
75177 С2.pdf150.8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.