Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6416
Title: Відхильник для направленого буріння
Authors: Крижанівський, Є. І.
Яворський, М. М.
Івасів, В. М.
Олексюк, М. П.
Лігоцький, М. В.
Козьмін, Д. І.
Василів, М. В.
Issue Date: 2006
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 75251 С2 Україна, МПК E21B 7/04. Відхильник для направленого буріння / Крижанівський Є. І., Яворський М. М., Івасів В. М., Олексюк М. П., Лігоцький М. В., Козьмін Д. І., Василів М. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 20040705276 ; заявлено 01.07.2004. ; опубл. 15.03.2006, Бюл. № 3. – 3 с. : іл.
Abstract: Відхильник для направленого буріння, який складається зі збірного корпуса, в якому закріплені відхильна втулка і пакет пружних оболонок, розміщеного у корпусі з можливістю осьового переміщення збірного ствола, при цьому бурт нижньої частини ствола встановлений у відхильній втулці, а його верхня частина зв'язана з корпусом вузлом передачі обертового моменту і ущільненням, який відрізняється тим, що додатково містить цангу, розміщену в корпусі, а також встановлену з можливістю осьового переміщення відносно ствола опорну втулку з буртом, що взаємодіє з внутрішньою поверхнею цанги, і фіксатор, жорстко закріплений на стволі, причому пакет пружних оболонок розміщений між буртом ствола і опорною втулкою.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6416
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
75251 С2.pdf149.56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.