Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6417
Title: Пристрій для утворення пристінного шару рідини низької в’язкості при транспортуванні нафти трубопроводом
Authors: Середюк, М. Д.
Климишин, Я. Д.
Болонний, В. Т.
Issue Date: 2006
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 75265 С2 Україна, МПК B08B 9/04, F17D 1/08. Пристрій для утворення пристінного шару рідини низької в’язкості при транспортуванні нафти трубопроводом / Середюк М. Д., Климишин Я. Д., Болонний В. Т. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 20040706119 ; заявлено 22.07.2004. ; опубл. 15.03.2006, Бюл. № 3. – 2 с. : іл.
Abstract: Пристрій для утворення пристінного шару рідини низької в’язкості при транспортуванні нафти трубопроводом, що містить еластичний корпус, який складається з центральної циліндричної частини і двох бокових частин напівсферичної форми, сполучених з нею, та вузол для заправки хімреагентом, який відрізняється тим, що центральна циліндрична частина виконана проникною.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6417
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
75265 С2.pdf101.48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.