Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6418
Title: Спосіб відбору проб підґрунтового газу
Authors: Аронський, Д. І.
Знак, М. С.
Лопушняк, Я. І.
Омельченко, В. Г.
Issue Date: 2006
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 75835 С2 Україна, МПК G01N 1/22. Спосіб відбору проб підґрунтового газу / Аронський Д. І., Знак М. С., Лопушняк Я. І., Омельченко В. Г. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 20041210155 ; заявлено 12.12.2004. ; опубл. 15.05.2006, Бюл. № 5. – 3 с. : іл.
Abstract: Спосіб відбору проб підґрунтового газу, що включає введення в підґрунтові відклади пробовідбірника з наступним відбором проби шприцом, який відрізняється тим, що як пробовідбірник використовують тонку металеву трубку з загостреним наконечником, що містить у нижній частині забірні отвори, яку безпосередньо вводять у підґрунтові відклади і через гумову вакуумну трубку, з'єднану із циліндром, з розташованим в ньому поршнем, здійснюють відкачку газової суміші з підґрунтових відкладів, після чого за допомогою шприца проколюють вакуумну трубку і відбирають пробу, яку консервують у герметичній, закоркованій гумовим корком ємності, заповненій повністю сольовим розчином з наступним дослідженням проби в стаціонарній газохроматографічній лабораторії.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6418
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
75835 С2.pdf127.24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.