Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6419
Title: Клапан насоса
Authors: Яцків, Д. Р.
Малько, Б. Д.
Issue Date: 2006
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 75947 С2 Україна, МПК F04B 47/00. Клапан насоса / Яцків Д. Р., Малько Б. Д. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 2004031670 ; заявлено 09.03.2004. ; опубл. 15.05.2006, Бюл. № 6. – 2 с. : іл.
Abstract: Клапан насоса, що містить нерухомо закріплене сідло, тарілку з верхньою та нижньою стержневими напрямними, ущільнювальний елемент, розміщений на сідлі, та пружину, яка встановлена між верхньою частиною корпуса та тарілкою, який відрізняється тим, що додатково введено пружину та запірний елемент, який встановлений на верхній напрямній, тарілка клапана виконана з посадочним місцем для запірного елемента та отворами для проходження рідини, крім того тарілка та запірний елемент містять повздовжні виступи, призначені для розміщення додаткової пружини.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6419
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
75947 С2.pdf144.66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.