Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6420
Title: Спосіб неруйнівного контролю механічних характеристик сталей
Authors: Карпаш, О. М.
Карпаш, М. О.
Райтер, П. М.
Ващишак, С. П.
Issue Date: 2006
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 75949 С2 Україна, МПК G01N 25/02. Спосіб неруйнівного контролю механічних характеристик сталей / Карпаш О. М., Карпаш М. О., Райтер П. М., Ващишак С. П. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 2004031942 ; заявлено 16.03.2004. ; опубл. 15.06.2006, Бюл. № 6. – 4 с. : іл.
Abstract: Спосіб неруйнівного контролю механічних характеристик сталей, що полягає у вимірюванні фізичних параметрів і отриманні по них розрахункових значень механічних характеристик, який відрізняється тим, що послідовно вимірюють електричний опір, твердість поверхневого шару металу і коефіцієнт теплопровідності, а для розрахунку значень механічних характеристик сталей використовують алгоритми нейронних мереж.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6420
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
75949 С2.pdf236.86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.