Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6422
Title: Установка для переробки відходів, одержаних при переробці полімінеральних калійних руд
Authors: Кнігініцька, Л. П.
Семчук, Я. М.
Малишевська, О. С.
Issue Date: 2006
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 76481 С2 Україна, МПК C01D 3/00, B01D 1/00. Установка для переробки відходів, одержаних при переробці полімінеральних калійних руд / Кнігініцька Л. П., Семчук Я. М., Малишевська О. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 2004020984 ; заявлено 11.02.2004. ; опубл. 01.08.2006, Бюл. № 8. – 4 с. : іл.
Abstract: Установка для переробки відходів, одержаних при переробці полімінеральних калійних руд, що включає декілька послідовно встановлених вакуум-випарних апаратів з винесеними камерами нагрівання і сепараторами змішування та вимушеною циркуляцією розчину, підключених по прямоточній схемі, які з’єднані підвідними та відвідними паро- та розсолопроводами, яка відрізняється тим, що включає чотири вакуум-випарних апарати, причому відвідний розсолопровід після третього вакуум-випарного апарата через бакгідрозатвор послідовно з’єднаний з гідроциклоном та центрифугою для відділення продуктивної харчової солі, трубопровід фільтрату після вказаних гідроциклона та центрифуги підключений до підвідного розсолопроводу четвертого вакуум-випарного апарата, після четвертого вакуум-випарного апарата встановлений другий гідроциклон, від якого трубопровід пульпи під’єднаний до підвідного розсолопроводу другого вакуум-випарного апарата, а після центрифуги для відділення продуктивної харчової солі додатково встановлений бак-змішувач для репульпації солевмісної пульпи вихідним розчином, після якого встановлена ще одна центрифуга.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6422
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
76481 С2.pdf139.01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.