Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6423
Title: З’єднання теплоподавальних труб
Authors: Крижанівський, Є. І.
Палійчук, І. І.
Issue Date: 2006
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 76804 С2 Україна, МПК E21B 17/02, F16L 15/00. З’єднання теплоподавальних труб / Крижанівський Є. І., Палійчук І. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 20040605002 ; заявлено 24.06.2004. ; опубл. 05.09.2006, Бюл. № 9. – 4 с. : іл.
Abstract: З'єднання теплоподавальних труб, яке включає охоплюючу і охоплювану труби із взаємодіючими між собою відповідними ділянками різьбових та конічних ущільнювальних поверхонь і кільцеву проточку під герметизуючий елемент, коефіцієнт теплового розширення якого більший за такий коефіцієнт матеріалу труб, яке відрізняється тим, що кільцева проточка розміщена з протилежної до конічної ущільнювальної поверхні сторони стінки охоплюваної труби і складається з двох ділянок, одна з яких з герметизуючим елементом відповідає по довжині конічній ущільнювальній поверхні, а друга відповідає проміжку між різьбовою і конічною ущільнювальною поверхнями, причому стінки охоплюваної труби на кожній ділянці виконані з різними деформаційними характеристиками із розрахунку різної товщини і відповідною їй жорсткістю так, що стінка охоплюваної труби між ділянками різьбової та конічної ущільнювальної поверхонь вибрана з найменшою згинальною жорсткістю.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6423
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
76804 С2.pdf189.51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.