Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6424
Title: Спосіб випробовування матеріалів і покриттів на газоабразивне зношення
Authors: Петрина, Ю. Д.
Яким, Р. С.
Issue Date: 2006
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 77313 С2 Україна, МПК G01N 3/56, G01N 19/00. Спосіб випробовування матеріалів і покриттів на газоабразивне зношення / Петрина Ю. Д., Яким Р. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 20041210844 ; заявлено 27.12.2004. ; опубл. 15.11.2006, Бюл. № 11. – 3 с. : іл.
Abstract: Спосіб випробовування матеріалів і покриттів на газоабразивне зношення, що включає вплив струменем абразивного середовища, яке розганяють в радіальних каналах ротора відцентрового прискорювача, на зразок, встановлений паралельно до осі обертання ротора, та наступну оцінку інтенсивності зносу поверхні зразка, який відрізняється тим, що зразок виконують у вигляді цілого циліндра, встановленого таким чином, щоб його вісь була паралельна осі обертання ротора, та нерухомо закріплюють його у фіксаторі.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6424
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
77313 C2.pdf124.82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.