Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6425
Title: Різьбове з’єднання бурильних труб
Authors: Джус, А. П.
Issue Date: 2007
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 79493 С2 Україна, МПК E21B 17/042, F16L 15/00. Різьбове з’єднання бурильних труб / Джус А. П. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200502689 ; заявлено 24.03.2004. ; опубл. 25.06.2007, Бюл. № 9. – 2 с. : іл.
Abstract: Різьбове з'єднання бурильних тр уб, яке містить ніпель, муфту з різьбовою ділянкою і індикатор накопичення втомних пошкоджень, який виконаний у вигляді товстостінного кільця з кільцевою виточкою, жорстко з'єднаного з тонкостінною оболонкою, яке відрізняється тим, що товстостінне кільце по одну сторону від кільцевої виточки виконується з діаметром d1, а по другу - з діаметром d2, який менший у порівнянні з діаметром d1 на величину діаметральної деформації внутрішньої поверхні ніпеля, з утворенням при цьому площадки контакту по поверхні діаметром d1.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6425
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
79493 C2.pdf110.78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.