Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6426
Title: Пристрій для очищення внутрішньої порожнини трубопроводу
Authors: Грудз, В. Я.
Клов, А. К.
Терефенко, Р. М.
Василишин, О. Я.
Issue Date: 2007
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 79510 С2 Україна, МПК B08B 9/04. Пристрій для очищення внутрішньої порожнини трубопроводу / Грудз В. Я., Клов А. К., Терефенко Р. М., Василишин О. Я. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200504469 ; заявлено 13.05.2005. ; опубл. 25.06.2007, Бюл. № 9. – 2 с. : іл.
Abstract: Пристрій для очищення внутрішньої порожнини трубопроводу, що включає дві порожнисті оболонки, одна з яких є еластичною, та зворотний клапан двосторонньої дії, який відрізняється тим, що друга оболонка виконана жорсткою, розміщена всередині еластичної та сполучена з нею за допомогою зворотного клапана двосторонньої дії, при цьому порожнина еластичної оболонки заповнена нестискуваною рідиною, а порожнина жорсткої - пружним середовищем.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6426
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
79510 С2.pdf111.38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.