Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6427
Title: Ключ гайковий динамометричний
Authors: Михайлюк, В. В.
Парайко, Ю. І.
Шостаківський, І. І.
Issue Date: 2007
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 79789 С2 Україна, МПК B25B 23/14. Ключ гайковий динамометричний / Михайлюк В. В., Парайко Ю. І., Шостаківський І. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 20041210587 ; заявлено 22.12.2004. ; опубл. 25.07.2007, Бюл. № 11. – 3 с. : іл.
Abstract: Ключ гайковий динамометричний, який містить корпус, на якому шарнірно встановлений одним кінцем вал з робочим інструментом, та рукоятку, в корпусі виконано заповнену робочою рідиною порожнину, в якій міститься плунжер і яка гідравлічно зв’язана з вимірювальним приладом і компенсатором, що містить мембрану, який відрізняється тим, що ключ додатково містить клапан регульований та клапан зворотний, які встановлені на лініях гідравлічного зв'язку порожнини корпуса із порожниною компенсатора.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6427
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
79789 С2.pdf134.9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.