Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6429
Title: Спосіб визначення інтенсивності витоку вуглеводневих газів із підґрунтових відкладів у атмосферу
Authors: Борковський, О. О.
Знак, М. С.
Аронський, Д. І.
Лопушняк, Я. І.
Issue Date: 2008
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 82277 С2 Україна, МПК G01V 9/00, E21B 47/00. Спосіб визначення інтенсивності витоку вуглеводневих газів із підґрунтових відкладів у атмосферу / Борковський О. О., Знак М. С., Аронський Д. І., Лопушняк Я. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200606705 ; заявлено 16.06.2006. ; опубл. 25.03.2008, Бюл. № 6. – 5 с. : іл.
Abstract: Спосіб визначення інтенсивності витоку вуглеводневих газів (ВВГ) із підгрунтових відкладів у атмосферу, що включає збір і аналіз ВВГ, який відрізняється тим, що визначають інтенсивність вільного витоку ВВГ в декілька етапів - спочатку накопичують ВВГ з певної площі підгрунтових відкладів за певний проміжок часу, для чого бурять отвір на глибину 0,5-0,7 м для проходження ґрунтових відкладів, не пізніше одної хвилини після вилучення бурового інструменту встановлюють газозбірник, з'єднаний із герметизованою капсулою, заповненою адсорбентом, наприклад силікагелем, що затримує та накопичує ВВГ, а інші складові суп утніх газів викидаються через гумову вакуумну трубку у атмосферу, на другому етапі капсулу із зібраним ВВГ від'єднують від газзозбірника, герметизують і транспортують у лабораторію, де адсорбент дегазують, і у газі дегазації визначають кількісний і якісний склад ВВГ, після чого розраховують інтенсивність витоку ВВГ у атмосферу, як суму витрат окремих компонентів, що входять до складу ВВГ, при цьому витік окремого компонента ВВГ визначають за формулою.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6429
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
82277 С2.pdf109.46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.