Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6430
Title: Дросель регульований
Authors: Лях, М. М.
Іващенко, А. В.
Купер, І. М.
Іващенко, В. Т.
Issue Date: 2008
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 82404 С2 Україна, МПК E21B 43/12, F16K 47/00. Дросель регульований / Лях М. М., Іващенко А. В., Купер І. М., Іващенко В. Т. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200604452 ; заявлено 20.04.2006. ; опубл. 10.04.2008, Бюл. № 7. – 3 с. : іл.
Abstract: Дросель регульований, що складається із вхідного і вихідного дисків з каналами, між якими встановлений диск з каналом з можливістю обертання відносно власної осі, який відрізняється тим, що містить порожнисте дросельне кільце, зовнішня поверхня якого є опуклою, в кільці виконані декілька наскрізних профільних каналів, а в спряженому з кільцем упорному диску виконані напрямна увігнутої форми та отвір певної геометричної форми, наприклад еліптичний, при цьому площина, яка проходить через осі профільних каналів, перпендикулярна до осі обертання дросельного кільця.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6430
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
82404 С2.pdf181.12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.