Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6431
Title: Спосіб розробки нафтового родовища з неоднорідними за проникністю пластами
Authors: Бажалук, Я. М.
Карпаш, О. М.
Мельник, Р. А.
Пилипець, І. А.
Issue Date: 2008
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 82574 С2 Україна, МПК E21B 43/25. Спосіб розробки нафтового родовища з неоднорідними за проникністю пластами / Бажалук Я. М., Карпаш О. М., Мельник Р. А., Пилипець І. А. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200606964 ; заявлено 22.06.2006. ; опубл. 25.04.2008, Бюл. № 8. – 4 с. : іл.
Abstract: 1. Спосіб розробки нафтового родовища з неоднорідними за проникністю пластами, який включає відбір продукції через видобувні свердловини, закачування води через нагнітальні свердловини, визначення за допомогою відомих геофізичних методів (гравіметричного або електрометричного) розмірів застійних зон нафти, встановлення у зоні перфорації мінімум двох нагнітальних свердловин гідравлічних генераторів пружних коливань, який відрізняється тим, що для генерації використовують гідравлічні генератори періодичних імпульсів тиску, а запуск генераторів імпульсів тиску здійснюють із затримкою у часі, причому величина затримки часу спрацьовування генераторів один відносно одного визначається із співвідношення. гідравлічні генератори імпульсів тиску використовують електрогідроклапани, які встановлюють на всіх нагнітальних свердловинах родовища, а керування їх роботою під час розробки родовища проводять за спеціальною програмою, що враховує зміну розмірів застійних зон нафти, зміну обводненості продукції видобувних свердловин і пластового тиску. 3. Спосіб за будь-яким із пп. 1, 2, який відрізняється тим, що тривалість імпульсів тиску вибирають більшою від часу пробігу фронту хвилі, створюваного імпульсами тиску, через пористе середовище застійної зони. 4. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що період повторення, амплітуду і тривалість імпульсів тиску формують, виходячи із необхідності створення максимальної амплітуди гармонічної складової спектра частот імпульсу тиску, що близька до резонансної частоти пласта. 5. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що тривалість переднього фронту імпульсів тиску, а також їх амплітуду встановлюють для конкретного родовища, виходячи із затухання і розсіювання енергії пружних коливань у конкретному пласті.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6431
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
82574 С2.pdf121.58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.