Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6432
Title: Ключ гайковий динамометричний
Authors: Михайлюк, В. В.
Шостаківський, І. І.
Issue Date: 2008
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 83105 С2 Україна, МПК B25B 23/14. Ключ гайковий динамометричний / Михайлюк В. В., Шостаківський І. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200608267 ; заявлено 24.07.2006. ; опубл. 10.06.2008, Бюл. № 11. – 3 с. : іл.
Abstract: Ключ гайковий динамометричний, який складається із корпуса з рукояткою, який відрізняється тим, що містить додатковий шарнірно встановлений у корпусі одним кінцем вал, на якому жорстко закріплений основний зубчатий вінець, на валу встановлено робочий інструмент, грундбуксу, пружину, яка з'єднана з грундбуксою і корпусом, та ручку зі шкалою вимірювання крутного моменту, на корпусі встановлено допоміжний зубчатий вінець з можливістю контакту з основним зубчатим вінцем.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6432
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
83105 С2.pdf120.91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.