Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6433
Title: Спосіб виявлення місць урізувань в газопроводи населених пунктів
Authors: Середюк, М. Д.
Климишин, Я. Д.
Ксенич, А. І.
Issue Date: 2008
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 83304 С2 Україна, МПК F17D 5/06, G01N 29/24. Спосіб виявлення місць урізувань в газопроводи населених пунктів / Середюк М. Д., Климишин Я. Д., Ксенич А. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200612993 ; заявлено 11.12.2006. ; опубл. 25.06.2008, Бюл. № 12. – 3 с. : іл.
Abstract: Спосіб виявлення місць урізувань в газопроводи населених пунктів, який полягає у створенні акустичних коливань ударним способом, які у подальшому аналізують, який відрізняється тим, що акустичні коливання створюють ударним способом ударниками, змонтованими на еластичному поршні, який пересувається всередині трубопроводу потоком транспортованого газу, aкycтичний сигнал приймають акустичним приймачем, який установлений на поверхні трубопроводу, а координату урізування визначають шляхом вимірювання витрати, тиску та температури газу на вході в трубопровід і розраховують за відповідними алгоритмами.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6433
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
83304 С2.pdf96.55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.