Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6434
Title: Пристрій для очищення порожнини насосно-компресорних труб у свердловині
Authors: Грудз, В. Я.
Клов, А. К.
Костів, В. В.
Демків, Б. В.
Issue Date: 2008
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат 83492 С2 Україна, МПК E21B 37/02, B08B 9/04, B08B 9/055. Пристрій для очищення порожнини насосно-компресорних труб у свердловині / Грудз В. Я., Клов А. К., Костів В. В., Демків Б. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200600216 ; заявлено 10.01.2006. ; опубл. 25.07.2008, Бюл. № 14. – 3 с. : іл.
Abstract: Пристрій для очищення внутрішньої порожнини насосно-компресорних труб у свердловині, що включає циліндричний корпус, який складається з декількох порожнистих корпусів з виконаними в них периферійними каналами та очисними елементами, який відрізняється тим, що циліндричний корпус утворений зовнішньою та внутрішньою втулками, встановленими коаксіально з можливістю руху одна відносно іншої на відстань, регульовану обмежувачем руху, очисні елементи виконані у вигляді порожнистих манжет із еластичного пружного матеріалу, встановлених ззовні бокової сторони зовнішньої втулки, верхня сторона якої містить штуцер для заповнення порожнини корпусу газом, а у зовнішній та вн утрішній втулках виконані отвори з можливістю їх співпадання один з одним і сполучення порожнини корпуса із манжетами.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6434
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
83492 С2.pdf155.27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.