Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6435
Title: Пристрій для дослідження матеріалів на абразивне спрацювання
Authors: Бурда, М. Й.
Драгомирецький, Я. М.
Богатчук, І. М.
Криль, М. Я.
Issue Date: 2008
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 83511 С2 Україна, МПК G01N 3/56, G01N 3/00. Пристрій для дослідження матеріалів на абразивне спрацювання / Бурда М. Й., Драгомирецький Я. М., Богатчук І. М., Криль М. Я. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200606122 ; заявлено 02.06.2006. ; опубл. 25.07.2008, Бюл. № 14. – 3 с. : іл.
Abstract: Пристрій для дослідження матеріалів на абразивне спрацювання, який містить випробувальну камеру з абразивним середовищем, виконану у вигляді еластичної оболонки, встановлений у ній утримувач зразка, привід обертання утримувача зразка і засіб для стискання абразивного середовища у вигляді камери тиску, що охоплює еластичну оболонку і джерело тиску, який відрізняється тим, що містить еластичні перегородки, розміщені між еластичною оболонкою і внутрішньою поверхнею камери тиску, які утворюють вісім порожнин, і золотник, через який порожнини почергово з'єднуються з джерелом тиску, причому чотири верхніх порожнини повернуті відносно нижніх на кут 45°.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6435
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
83511 С2.pdf139.18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.