Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6436
Title: Спосіб створення осьового навантаження на долото та пристрій для його здійснення
Authors: Крижанівський, Є. І.
Івасів, В. М.
Шандровський, Т. Р.
Витязь, О. Ю.
Issue Date: 2008
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 83660 С2 Україна, МПК E21B 4/00, E21B 17/07. Спосіб створення осьового навантаження на долото та пристрій для його здійснення / Крижанівський Є. І., Івасів В. М., Шандровський Т. Р., Витязь О. Ю. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200511143 ; заявлено 24.11.2005. ; опубл. 11.08.2008, Бюл. № 15. – 4 с. : іл.
Abstract: 1. Спосіб створення осьового навантаження на долото за допомогою силових гідравлічних циліндрів з поршнями, де один з них передає крутний момент, який відрізняється тим, що створюють осьове навантаження на долото промивальною рідиною шляхом проходження її через сопла, розташовані на верхній торцевій поверхні верхнього гідравлічного циліндра, для винесення шламу на поверхню і для утримання корпусу циліндра від переміщення у протилежну сторону від вибою за рахунок реактивної сили, створеної струменями промивальної рідини за допомогою сопел. 2. Пристрій для створення осьового навантаження на долото по способу за п. 1, що містить гідравлічний циліндр, який включає корпус, розміщені в ньому поршень, шток з осьовим каналом та опору штока, на зовнішній поверхні штока і внутрішній поверхні опори штока виконані конструктивні елементи для передачі крутного моменту долоту, який відрізняється тим, що додатково містить над гідравлічним циліндром ще один гідравлічний циліндр, що містить корпус, на верхній торцевій поверхні якого розташовані по колу сопла розрахованого діаметра, а у середині корпусупоршень, шток з осьовим каналом і опорою штока, який приєднується до долота за допомогою перевідника.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6436
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
83660 С2.pdf99.59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.